Εισαγωγή

Το e-shop www.tzamosjewels.gr / www.tzamosjewels.com είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα εμπορίας ρολογιών και κοσμημάτων μέσω διαδικτύου που δημιούργησε ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΖΑΜΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ, και  έχει εγκατάσταση η επιχείρηση στην ΠΡΕΒΕΖΑ στην οδό Χρ. Κόντου αριθμ. 2, ΤΚ 48100, με ΑΦΜ 129596778 ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, αριθμό Γ.Ε.ΜΗ 158112249000, τηλ. 26820 23947 και email:  info@tzamosjewels.gr.

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους καθώς η πλοήγηση στον ιστότοπο www.tzamosjewels.gr / www.tzamosjewels.com συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε οφείλετε να μην προβείτε στην χρήση του. 

Τροποποίηση όρων και προϋποθέσεων

To ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, ενημερώνοντας τους επισκέπτες με ανάρτηση των νέων όρων και προϋποθέσεων στην ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. 


Περιορισμός ευθύνης

To ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) αν δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου και θα σας ενημερώσουμε μέσω e-mail, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπό αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. To ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια κατάσταση είναι εκτός δικής του υπαιτιότητας και θα κάνει ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δική σας εξυπηρέτηση. 

Το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους. 

Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) από επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι πληροφορίες και οι υποδείξεις που δίνονται από τo ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ για την χρήση και την εφαρμογή των προιόντων που πωλούνται από τo ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ βασίζονται στην γνώση και εμπειρία του  και  είναι συμβουλευτικές. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεμελιωθεί εναντίον του  η οποιαδήποτε ευθύνη για τις παρεχόμενες αυτές βοηθητικές πληροφορίες δεδομένου ότι αυτές δίνονται εκτός των άλλων θεωρώντας τις περιγραφές του πελάτη όσον αφορά τις επιτόπιες συνθήκες αξιόπιστες, κάτι το οποίο δεν μπορεί με κανένα τρόπο να διασφαλιστεί. 

Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του e-shop. Ως εκ τούτου οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ για: 

1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, 
2. πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, 
3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας), 
4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, 
5. να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του e-shop να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ή τρίτων, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο e-shop. 
6. να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, 
7. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, 
8. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, 
9. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, 
10. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. Σε κάθε περίπτωση χρήσης, παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες όρους, οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΑΜΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ για κάθε θετική και αποθετική του ζημία. 


Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ. Εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και προμηθευτών), όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, κειμένων και οπτικοακουστικού υλικού, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταποίηση, μεταπώληση ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΖΑΜΟΥ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ.

Σύμβαση

Σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες σημειώνεται ότι για τη σύναψη σύμβασης με τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΖΑΜΟ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ μέσω του Καταστήματος δεν απαιτείται η εγγραφή στο Κατάστημα (με τη χρήση «ονόματος χρήστη» και «κωδικού πρόσβασης»). Κατά τη διαδικασία αγοράς θα ζητηθεί από το χρήστη να κάνει login (αν είναι ήδη εγγεγραμμένος) ή να δηλώσει τα στοιχεία στα οποία θα αποσταλεί το αγαθό. Εκ των ενεργειών που έχει δυνατότητα ο χρήστης και στο στάδιο αυτό αν ο χρήστης επιθυμεί, μπορεί, είτε να δηλώσει και ένα password, και έτσι, τα στοιχεία του θα αποθηκευτούν εκ των πραγματων για μελλοντικές συναλλαγές είτε να μη δηλώσει password, οπότε είναι προφανές ότι σε μελλοντικές συναλλαγές θα χρειαστεί να επαναλάβει εκ νέου την δήλωση των σχετικών στοιχείων.

Για την εγγραφή απαιτείται μόνο ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής αλληλογραφίας, τηλέφωνο επικοινωνίας και e-mail. Οι πληροφορίες αυτές παραμένουν απολύτως εμπιστευτικές, σύμφωνα και με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην παράγραφο που αφορά τα Προσωπικά Δεδομένα.

Προφανές εκ των ενεργειών είναι ότι η σύμβαση ολοκληρώνεται όταν και τη στιγμή που ο χρήστης λαμβάνει ενημέρωση της κατάστασης παραγγελίας με την ένδειξη «Έχει Αποσταλεί». Λοιπές ενημερώσεις για την κατάσταση της παραγγελίας εμφανίζονται στην οθόνη του χρήστη και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας που έχει καταχωρήσει ήδη ο χρήστης. Κατά τη διάρκεια επεξεργασίας κάθε καταχωρηθείσας παραγγελίας επιβεβαιώνεται και η διαθεσιμότητα αποθέματος των προϊόντων που παραγγέλθηκαν. Σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ή ο χρόνος παράδοσης διαφέρει από τον αναγραφόμενο στην σελίδα του αγαθού ο χρήστης θα λαμβάνει σχετική ενημέρωση.

Πριν την αποστολή της παραγγελίας ο χρήστης, πέραν της γνώσεως των γενικών όρων, λαμβάνει γνώση και των εξής στοιχείων:

α. Τα πλήρη στοιχεία του δημιουργού – ιδιοκτήτη του e-shop  που αναφέρονται παραπάνω με τον οποίο είναι αντισυμβαλλόμενος ο χρήστης, 
β. Τα κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών που είναι το αντικείμενο της παραγγελίας του χρήστη, 
γ. Προσδιορίζεται η συνολική τιμή του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένων όλων των πρόσθετων επιβαρύνσεων, φόρων (π.χ. Φ.Π.Α.) και των εξόδων της αποστολής, ανάλογο με τον τρόπο αποστολής που θα επιλέξει. Εάν κάποιες από τις πρόσθετες επιβαρύνσεις δεν μπορούν να υπολογισθούν εκ των προτέρων, αναφέρεται ότι μπορεί να απαιτηθούν πρόσθετες επιβαρύνσεις και το είδος αυτών, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να υπολογιστούν. Ενημερώνεται ο αντισυμβαλλόμενος, επίσης, για πιθανές εκπτώσεις ή άλλες ειδικές προσφορές που τυχόν ισχύουν. 
Ως χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος μας σας ενημερώνουμε όσον αφορά την πληρωμή, πέραν των διαθέσιμων μέσων πληρωμής, αλλά και για τους όρους και τρόπους πληρωμής. 
δ. Τις διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, της προθεσμίας εντός της οποίας η Εταιρεία αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά,
ε. Ότι ο χρήστης δύναται να υποβάλει οποιοδήποτε παράπονο του με οποιοδήποτε τρόπο και ιδίως τηλεφωνικά στον αριθμό 2682023947 ή με e-mail στη διεύθυνση info@tzamosjewels.gr 
στ. Ότι με δεδομένο την χρήση του διαδικτύου ως μέσο επικοινωνίας για τη σύναψη της σύμβασης, δεν υφίσταται καμμία επιπλέον χρέωση του χρήστη εκ μέρους του φυσικού προσώπου - ιδιοκτήτη για τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος,
ζ. Καθίσταται σαφές ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, την προθεσμία και τις διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος αυτού της υπαναχώρησης που αναφέρονται κατωτέρω, 
η. Ότι ο πωλητής μέσω διαδικτύου θα υπέχει ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 534 επ. του Αστικού Κώδικα και στο πλαίσιο αυτό σε περίπτωση ευθύνης του  για πραγματικό ελάττωμα ή για έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας του αγαθού, ο χρήστης δικαιούται, κατ' επιλογήν του α) να απαιτήσει, χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατάσταση του προϊόντος με άλλο, εκτός αν μία τέτοια ενέργεια είναι αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, β) να ζητήσει μείωση του τιμήματος ή γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση πώλησης, εκτός αν πρόκειται για επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα. Για να θεωρείται μία ιδιότητα συνομολογημένη, θα πρέπει να έχει συμφωνηθεί εγγράφως. Εάν ο αγοραστής επιλέξει τη διόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος ο πωλητής οφείλει να προβεί σε διόρθωση ή αντικατάσταση σε εύλογο χρόνο. Τα παραπάνω δικαιώματα του χρήστη παραγράφονται μετά την πάροδο δύο ετών για τα κινητά πράγματα.
Περαιτέρω εμπορική εγγύηση παρέχεται αντίστοιχα απο τις εταιρείες και αντιπροσωπείες και ότι ο πωλητής παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης του χρήστη μετά την πώληση, σύμφωνα με τους κατωτέρω αναφερόμενους όρους,
θ. Ο πωλητής δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν καλύπτει διαφορές στις τιμές προϊόντων που αγοράσθηκαν από φυσικό κατάστημα του και ο χρήστης διαπίστωσε εκ των υστέρων την ύπαρξη χαμηλότερης τιμής στο ηεκτρονικό κατάστημα ή το αντίστροφο.
ι. Τηρείται απο τον πωλητή μέσω διαδικτύου ο Ελληνικός Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο [ΥΑ οικ. 31619/15.03.2017 (ΦΕΚ Β’ 969/22.03.2017)] που προβλέπει γενικές αρχές και κανόνες επαγγελματικής δεοντολογίας και ηθικής συμπεριφοράς που πρέπει να τηρούνται απέναντι στον καταναλωτή από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 
Οι τυχόν προσφορές προϊόντων ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Καθίσταται σαφές και δηλώνεται με την παρούσα ότι ο πωλητής μέσω διαδικτύου δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε φωτογραφίες, τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων που αναγράφονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα. Δηλώνεται ότι καταβάλλεται πάντοτε η μέγιστη δυνατή προσοχή του μέσου συνετού επαγγελματία, ώστε να μην εμφανισθεί το οποιοδήποτε σφάλμα.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος το/τα αγαθό/ά που επιθυμεί να αγοράσει καθώς και ότι είτε θα παραλάβει το  προϊόντα απο το φυσικό κατάστημα απο το οποίο τα  παρήγγειλε αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς με τους αναφερόμενους τρόπους, κατά την παραλαβή των αγαθών στο φυσικό κατάστημα είτε θα παραλάβει τα προϊόντα μέσω ταχυμεταφοράς ή ΕΛΤΑ αποπληρώνοντας το τίμημα της αγοράς με τους αναφερόμενους τρόπους. Η παραγγελία θα ισχύει από την στιγμή που ο χρήστης θα λάβει ενημερωτικό e-mail για τις ημερομηνίες παραλαβής της παραγγελίας από το φυσικό κατάστημα και για όσο χρόνο αναφέρεται στο εν λόγω e-mail. Αν ο χρήστης δεν προσέλθει στο φυσικό κατάστημα ή αντιστοίχως δεν παραλάβει το αποσταλέν δέμα (έχοντας επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή ή με κάρτα στον υπάλληο της courier) και να καταβάλει το τίμημα, κατά την ως άνω αναφερόμενη προθεσμία, η παραγγελία θα ακυρώνεται, μη υπέχοντος του πωλητή ευθύνη εκ της αιτίας αυτής. Αν ο χρήστης προβεί εκ συστήματος (2 έως 3 φορές) σε καταχρηστική άσκηση της δυνατότητας αυτής (π.χ. επανειλημμένη παραγγελία χωρίς παραλαβή από το κατάστημα – η απο την εταιρεία ταχυμεταφορών), ο πωλητής – δημιουργός του e-shop δύναται να αποκρούσει και να αρνηθεί πλέον την παραγγελία.

Καθίσταται γνωστό στον τελικό χρήση και αντισυμβαλλόμενο ότι για κάθε διαφορά σύμφωνα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ - Alternative DisputeResolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφόσον ο πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (όπως ορίζει στο Νόμο και καθορίζεται η έννοαι του καταναλωτή) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από το ηλεκτρονικό κατάστημα μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ). 

Για να κάνετε χρήση πατήστε :

 https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EL.

GDPR

Σημειώνεται ότι η εταιρία μας, στο πλαίσιο αυτό έχει προσαρμοστεί με το GDPR.